راهکارهای کوچینگ برای هدفمند سازی پرسنل

نحوه کارکرد پرسنل یکی از عوامل مهم در پیشرفت سازمان است. منظور از نحوه کارکرد در واقع این است که پرسنل هدفمند عمل می کنند و یا اینکه بدون هدفی خاص در حال انجام کار می باشند، کاملا واضح است که کار هدفمند منجر به پیشرفت و ارتقاء سازمان می گردد. اما چگونه می توان پرسنل را هدفمند کرد.

یکی از مسائلی که خیلی در سازمان ها به چشم می‌خورد و همواره درحال پیشرفت است هدفمند شدن پرسنل با کوچینگ است. در این زمینه سازمان با کمک گرفتن از کوچ‌ها و علم کوچینگ به خود و سازمانش کمک می‌کند تا کارمندانی هدمند داشته باشد و این هدف در سایه کوچینگ پرسنل محقق میشود.

یکی از راهکارهای مهم کوچینگ برای هدفمند کردن پرسنل سازمان از طریق اهداف اصلی و آرمان های کلی سازمان است. اما اهداف سازمان باید ویژگی های داشته باشند و به تعریف دیگر نمی توان هر هدفی را به عنوان هدف نهایی سازمان برگزید.

ویژگی های هدف نهایی سازمان

همانطور که گفته شد هر هدفی را نمی‌توان برای سازمان انتخاب کرد و هدفی باید انتخاب شود که سازمان را به اوج خود برساند، در این بین کوچینگ هدف‌های مهم در یک سازمان را مشخص کرده است که به آن ها می‌پردازیم.

باور پذیری هدف

هدف سازمان باید برای تک تک پرسنل سازمان از بالاترین سطح تا پائین سطح باور پذیر باشد.

هدفمند شدن پرسنل با کوچینگ زمانی اتفاق می‌افتد که هدف سازمان دور از دسترس نباشد یعنی هدف سازمان نباید مانند سنگی بزرگ، مبالغه آمیز و دور از دسترس باشد. هدف سازمان باید به کار های روزمره تمامی پرسنل نزدیک باشد.

هدف داشتن با هدفمند شدن را اشتباه نگیرید

توجه داشته باشید که صرفا وجود هدف مستلزم هدفمند شدن پرسنل سازمان نیست.

اگر هدف سازمان بیش از حد از کارهای روزانه پرسنل دور باشد و دور از دسترس جلوه نماید به احتمال بسیار به جای هدفمند کردن پرسنل و ایجاد اشتیاق در آنها موجب شک و تردید پرسنل گردد.

این مسئله را با چند مثال نمایش می‌دهیم

به طور مثال شرکتی هدف غایی خود را پرورش معماران آینده جهان معرفی می کند، واضح است که این هدف ویژگی باور پذیری را به خوبی ندارد، زیرا مگر یک سازمان به تنهایی می تواند معماران آینده جهان را پرورش دهد.

سازمانی دیگر هدف خود را ایجاد توانایی در افراد مختلف به منظور پیدا کردن دوست از بین فرهنگ های مختلف عنوان می کند، واضح است که چنین هدفی دور از دسترس یک شرکت یا سازمان محدود می باشد، عنصر باورپذیری در اینگونه اهداف به خوبی نمایان نیست.

ویژگی دیگری که هدف سازمان باید داشته باشد باور پذیری است تا بتواند به هدفمندی پرسنل با کوچینگ کمک کند و آن را سرعت بخشد.

برداشت مدیران سازمان ها معمولا از اهداف این است که باید هدف را یک بار در جلسه ای رسمی با حضور تمام کارکنان یا فقط با حضور مدیران میانی بیان کنند و یا نهایتا آن را به شکل یک فیلم تبلیغاتی یک بار برای پرسنل نمایش دهند، حال آنکه این اعمال اثری طولانی بر روی پرسنل سازمان ندارد.

راهکارهای برای دائمی بودن هدف و تاثیر هدف برای پرسنل

راهکارهای زیادی برای دائمی کردن هدف در کوچینگ ارائه شده است و هدف آن هدفمند شدن پرسنل با کوچینگ و موفقیت سازمان در سایه کوچینگ است.

آمیختن هدف یا زندگی روزمره پرسنل

برای آنکه هدف تاثیری دائمی در هدفمند کردن پرسنل داشته باشد هدف باید به بخشی از کارهای روزمره پرسنل بدل گردد و هر روزه با آن سروکار داشته باشند نه اینکه تنها در یک یا دو بار از سال در مراسمی خاص یا موقعیتی منحصر با آن برخورد نمایند.

توجه به مبنای هدفمند هدف در سازمان

هدف باید بر اساس یک مبنای ساختارمند در سازمان ایجاد گردد. هنگامی که هدف مبنای ساختارمند داشته باشد و پرسنل اثر کارشان را بر طبق روندی مستمر دریابند، روال و عادت کاری روزانه خود را تدریجا سازگار می کنند.

و در نهایت عملکرد تمامی پرسنل و در کل سازمان در راستای متحد در جهت هدف مشخص شده پیش می رود.

عملی بودن هدف

هدفمند کردن پرسنل با کوچینگ تنها دادن یک هدف به پرسنل نیست و فراتر از آن می باشد.

باید مسیر حرکت در جهت هدف را نیز برای پرسنل مشخص نمائید، پرسنل باید بدانند چطور کارکنند تا در مسیر تحقق هدف سازمان قرار گیرند. عملی بودن هدف به معنای آن است که مسیر رسیدن به هدف نیز باید برای پرسنل مشخص و نمایان گردد.

فایده داشتن هدف وقتی پرسنل مسیر رسیدن به آن را ندانند چیست؟ بی شک زمانی که مسیر رسیدن به هدف سازمان برای پرسنل روشن گردد تحقق هدف سازمان احتمالش بسیار بیشتر می گردد و کوچینگ این امر را محقق میسازد.

انگیزه دادن

بی شک تمامی پرسنل سازمان بر روی رسیدن سازمان بر هدفش موثراند. بالابردن انگیزه در تک تک پرسنل باعث بالارفتن احتمال تحقق هدف سازمان می گردد.

مشارکت پرسنل در تعیین اهداف

در مدیریت مبتنی بر هدف مهم‌ترین عامل مشارکت پرسنل در تعیین هدف است.

اجزای اصلی مدیریت مبتنی بر هدف
  • تعیین هدف یا هدف های مشخص
  • تصمیم گیری مشارکتی
  • تعیین زمان معین
  • ارزیابی و سنجش نتایج عملکرد

در این نوع مدیریت به منظور هدفمند شدن پرسنل با کوچینگ، هدف تنها توسط مدیر و رئیس سازمان تعیین نمی گردد بلکه کلیه پرسنل در تعیین اولویت ها و اهداف سازمان همکاری دارند.

تعیین زمان معین برای اهداف به این معنا است که هر هدفی باید در یک دوره زمانی مشخص انجام گردد.

بدین ترتیب مدیران و پرسنل سازمان اهداف سازمان را با مشارکت سازمان مشخص می نمایند و مدیران سازمان در راستای رسیدن به این اهداف پرسنل را مدیریت می کنند.

سنجش عملکرد پرسنل با کوچینگ

سنجش عملکرد یکی از قسمت های مهم هدفمندی پرسنل و سازمان است.

با سنجش عملکرد سازمان و مقایسه نتیجه عملکرد با اهداف سازمان می توان به موانع و کمبودها پی برد و در جهت رفع این موانع اقدام نمود و به این شکل در جهت تحقق هر چه بیشتر اهداف سازمان گام برداشت.

سنجش منظم عملکرد سازمان که شامل سنجش و ارزیابی عملکرد تک تک پرسنل سازمان می باشد یکی از مهم‌ترین رکن های هدفمند کردن پرسنل با کوچینگ است.

ارزیابی منظم پرسنل

ارزیابی منظم عملکرد سازمان مشخص کننده نحوه حرکت هر یک از پرسنل سازمان بر اساس نقشه راهی است که برای رسیدن به اهداف سازمان برای آنها توسط مدیران با مشارکت خودشان تعیین گردیده است.

در این فرایند برای بهبود بیشتر و هدفمندی بیشتر پرسنل می توان از قانون تشویق و تنبیه نیز بهره برد که یک روش قدیمی و مورد استفاده در تمامی سازمان‌ها است.

بدین ترتیب که به پرسنلی که در مسیر اهداف شرکت گام برداشته‌اند مستلزم دریافت تشویق (بهر شکل از جایزه نقدی گرفته تا سفر مسافرتی به هزینه سازمان و ارتقاء درجه در سازمان) و پرسنلی که به وظایف خود متعهدانه عمل نکرده و یا از اهداف سازمان آگاهانه دور شده‌اند نیز مستلزم تنبیه (از کسر از خدمت یا محرومیت از مزایای جانبی پرسنل عادی سازمان و حتی اخراج از سازمان) می گردند.

در نهایت هدفمند شدن پرسنل با کوچینگ میتواند به سازمان‌ها کمک کند تا به سرعت به موفقیت برسند و دارای انسجام بالا شوند تا هیچ سازمان دیگری قدرت رقابت با این سازمان‌ها را نداشته باشد.

حقوق و دستمزد را خوب طراحی کنید 

 سیستم حقوق و دستمزد مناسب نقش بسیار تعیین کننده‌ای در اداره کارکنان دارد. چرا که می‌تواند به رفتارهای آنها جهت مناسب دهد. بنابراین بهتر است از همان ابتدا یک سیستم مناسب طراحی کنید که کارکنان به وسیله آن کاملا مدیریت و هدایت شوند.

سیستم حقوق و دستمزد باید به نحوی باشد که انگیزاننده افراد بوده و آنها را در مسیر درستی هدایت کند. برخی اوقات این سیستم به نحوی طراحی می‌شود که ممکن است موجب بی‌عدالتی در سازمان شود یا آنکه چندان انگیزاننده نباشد. چنانچه در زمینه مدیریت کارکنان خود دچار چالش هستید یا قصد دارید تا بهترین روش مدیریت کارکنان را در سازمان خود به کار گیرید، حتما از تخصص و دانش یک مشاور منابع انسانی استفاده کنید.