روز یک.تلنت۲

شمارش معکوسِ زیر که تموم بشه، می‌تونی این جلسه‌ روببینی

روز

:

ساعت

:

دقیقه

:

ثانیه