مدیریت استرس، اضطراب و افسردگی

اهمیت موضوع:

افزایش موارد خشونت خانگی از زمان شروع بحران شیوع کرونا بود و فروردین امسال گزارشی از سه برابر شدن آمار اختلاف بین زوجین بدلیل اختلافات خانوادگی در دوران قرنطینه و شیوع بیماری کرونا در کشورمان منتشر شده است. این اختلافات درباره مسائل متعدد از جمله اصول بهداشتی، سلیقه‌ها، برنامه‌های سرگرمی مشترک، تغییر ساعت وعده‌های غذایی و خوابیدن، روش‌های تربیت فرزندان و رابطه جنسی بین همسران بود و تنش‌هایی را در بین اعضای خانواده ایجاد کرده است.

از سوی دیگرکودکان و نوجوانانی که قبل از کرونا با حضور در مهدهای کودک، مدرسه، پارک ها، کلاس‌های آموزشی و ورزشی و … اوقات خود را سپری می‌کردند حال برای مصون ماندن از این بیماری در خانه بمانند که این قرنطینه خانگی امانشان را بریده است. کنترلِ کودکان و نوجوانان پرهیجان و پرانرژی که این روزها دیگر دوستان خود را در مدارس و … نمی‌بینند و از فضای بازی و سرگرمی‌های ورزشی محروم ماندند برای بسیاری از خانواده‌ها سخت است و از طرفی بیم آن می‌رود که فرزندانشان دچار افسردگی و استرس‌های پساکرونایی شوند و بر روحیات، عادات و حتی سلامت جسمی آن‌ها نیز تأثیر بگذارد.

علاوه بر این فرزندان بیش از والدین در فضای پراسترس کرونایی قرار دارند و گاهی این هیجان‌های منفی می‌تواند منجر به بروز یک واکنش ناخواسته یا هنجارشکنانه شود. بر این اساس ضروری است والدین به مهارت ها و راهبردهایی برای مواجه موثر با مشکلات روانشناختی خود و فرزندانشان مجهز شوند.

مهمترین اهداف آموزشی این دوره عبارتند از:

  1. آشنایی والدین با تشخیص افسردگی، اضطراب و استرس
  2. فراگیری مهارت های موثر برای مواجه با افسردگی والدین و فرزندان در دوره شیوع بیماری کرونا
  3. تمرین و کاربرد تکنیک های آرمیدگی در مواجه با استرس والدگری و استرس فرزندان ناشی از شیوع بیماری کرونا
  4. فراگیری مهارتهای موثر در مواجه با اضطراب فزاینده ناشی از شیوع بیماری کرونا در درون خانه
  5. آشنایی با مهمترین ویژگیهای شخصیتی افراد مقاوم در برابر مشکلات و استرس

معرفی مدیر دپارتمانمدیریت استرس، اضطراب و افسردگی

دکتر ساجد یعقوب نژاد(دکترای روانشناسی)

مولف 10 کتاب و 14 مقاله علمی-پژوهشی

سوابق آموزشی:

– نوزده سال سابقه فعالیت آموزشی با کودکان و نوجوانان

– مدرس دوره های تخصصی آموزش تربیت رواندمانگر کودک

– مدرس بیش از ده دوره تخصصی اختلالات یادگیری در دانشگاه تهران و سایر مراکز علمی

-مدرس دروه های ضمن خدمت و کارگاه های آموزش خانوادها

– مدرس درس تخصصی آسیب شناسی روانی کودک در دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی تهران

– مدرس درس تخصصی روانشناسی فیزیولوژی و نوروسایکولوژی در مراکز آموزش عالی و دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی

– کسب مقام دوم مسابقات کشوری مهارت های معلمی(الگوهای برتر تدریس) در سال 1383

سوابق اجرایی:

– رییس گروه برنامه ریزی درسی و آموزش کودکان کم توان ذهنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

– معاونت اداره آموزش و پرورش استثنایی شهرستانهای استان تهران

– ماموریت آموزشی اعزام به خارج از کشور از سوی وزارت آموزش و پرورش به کشور ترکیه و شهر آنکار به مدت دو سال

– معاونت آموزشی مجتمع آموزشی و پرورشی 22 بهمن جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکیه و شهرآنکارا

– دبیر کمیته پژوهشی مدارس خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران در حوزه سرپرستی ترکیه، روسیه وآسیای میانه به مدت دو سال

– سرگروه آموزشی پایه دوم مقطع ابتدایی مدارس خارج از کشور در حوزه سرپرستی ترکیه، روسیه و آسیای میانه جمهوری اسلامی ایران

-سرگروه  آموزشی پایه اول مقطع ابتدایی دانش آموزان با نیازهای ویژه ذهنی

– سرگروه آموزشی پایه پنجم مقطع ابتدایی دانش آموزان با نیازهای ویژه ذهنی