مراحل کوچینگ چگونه است؟

در کوچینگ ما با مراجعه کنندگان شریک می شویم تا براساس درک عمیق از آرزوها، رویکرد های مربوط به رهبری و استعدادها و چالش های منحصر به فرد، برنامه ها و خدمات سفارشی برای آن ها ایجاد کنیم. هیچ راه حل مقرر وجود ندارد. در عوض، کشف مراحل کوچینگ ( فرآیند کوچینگ) باعث ایجاد شفافیت می شود و از مراجعان ما در انجام اقدامات پشتیبانی می کند.
از طریق مربیگری، اهداف مشخصی را تعیین خواهید کرد. شما یاد خواهید گرفت که روش هایی را که در آن اقدامات شما مطابق با اهداف و دیدگاه شما در مورد اینکه چه کسی می خواهید در جهان باشید، رعایت کنید. این دیدگاه شما را قادر می سازد تا در مورد آنچه می خواهید انتخاب آگاهانه انجام دهید و به شما در توسعه شیوه هایی برای بهبود آن کمک می کند.
یک رابطه مربیگری مبتنی بر اعتماد، محرمانه بودن، صداقت، صراحت، کنجکاوی، دلسوزی و احترام است. مربیگری مستلزم برقراری ارتباط مستقیم، باز و تمایل به تأمل در وضعیت، انتخاب ها و نتایج شماست. مراحل کوچینگ شامل سه مرحله است که در اینجا برای شما بازگو خواهیم کرد پس با ما همراه باشید.
 

مراحل کوچینگ:

۱ .  ارزیابی

ارزیابی ارزشیابی یک روش منظم برای تعیین نتیجه و شایتگی است. در مرحله ارزیابی، ما ابزار و جهت مورد نیاز شما را برای نگاه دقیق به خود بدون انتقاد ارائه می دهیم و اهداف و اقدامات شخصی و سازمانی را برای موفقیت مشخص می کنیم. ارزیابی یک گام کلیدی در هر مکالمه مربیگری است و مربی را ملزم می کند تا سؤالات روشنگری بپرسد، به طور جدی گوش کند و اوضاع را از دیدگاه های مختلف ببیند. ارزیابی دارای مراحلی است که این مراحل شامل موارد زیر است:

* جمع آوری داده ها

ما با استفاده از ابزارهای ارزیابی، گفتگوها و باز خورد ۳۶۰ درجه، درک عمیقی از شما و دنیای شما ایجاد می کنیم. با هم انگیزه های اساسی، ارزش ها و درایوها را شناسایی می کنیم. بااستفاده از نتایج ارزیابی عملکرد نقاط قوت و قابل بهبود را شناسایی می کنیم.
در این مرحله، در صورت لزوم ممکن است کوچینگ شما را برای بازخورد و جهت گیری درگیر کند. این بازخورد خاص اغلب توسط مراجعه کنندگان به عنوان ورودی اضافی مورد استقبال قرار می گیرد، زیرا آنها شروع به تعیین انتظارات و توسعه اهداف معنی دار و اقدامات موفقیت برای مربیگری می کنند.

* تعریف هدف

شروع هر گونه تعامل مربیگری باید با یک هدف مشخص شروع شود. هدف یکی از سه نوع مکالمه است: توسعه (بهینه سازی نقاط قوت)، شغلی (آماده شدن برای نقش دیگر)، یا عملکرد (غلبه بر موانع یا مقابله با شکاف های عملکرد). برای روشن کردن این هدف یا اهداف گفتگو، از شرکت کنندگان مربیگری انواع سؤالات زیر را بپرسید:
* دوست دارید در پایان این گفتگو چه نتیجه ای داشته باشید؟
* وقتی امروز تمام شد، موفقیت به نظر می رسد؟
* دوست دارید به خاطر زمان مشترک ما به چه چیزی برسیم؟
پرسیدن و تأیید این هدف بسیار مهم است، بنابراین تفاهم و توافق متقابل وجود دارد. به طور واضح ما آرزوها، نگرانی ها، نقاط قوت و رویکرد شما به رهبری و زندگی را روشن خواهیم کرد. در صورت لزوم، ما فراتر از هدف اولیه گفته شده برای مشخص کردن نگرانی یا مسئله اساسی می پردازیم. سپس ما با شما همکاری خواهیم کرد تا اهداف خاصی را برای مربیگری تعیین کنید.
ما همچنین صلاحیت ها و کارهایی را که به شما در رسیدن به اهداف اعلام شده شما کمک می کند، شناسایی خواهیم کرد. ما در مرحله بعدی این صلاحیت های مورد نظر را کشف و ایجاد خواهیم کرد.

۲ . پرس و جو و تمرین

در طی یکسری جلسات مربیگری، ما از یک فرآیند چرخه ای تحقیق، تأمل، تمرین و پالایش برای افزایش خودآگاهی و اجرای اقدامات جدید استفاده می کنیم.
جنبه های اصلی این مراحل کوچینگ یا همان فرآیند کوچینگ شامل موارد زیر است:

* شناسایی و کاوش الگوهای تفکر و رفتار

شما و مربی خود مدل های ذهنی، فرضیات، اعتقادات و انتخاب هایی را که سیستم عامل شما را تشکیل می دهد و همچنین روش منحصر به فرد شما برای برقراری تعامل با جهان را شناسایی و کشف خواهید کرد. سپس ما بررسی خواهیم کرد که چگونه این الگوها، تفکر و رفتار را پشتیبانی می کنند یا که نه، مانع پیشرفت در رسیدن به اهداف شما می شوند.

* شناسایی موانع

شما با مربی خود کار خواهید کرد تا بفهمید اکنون چه چیزی شما را متوقف کرده است. موانعی برای تغییر که شما نتوانسته اید به تنهایی آن را برطرف کنید، چیست؟ مربی شما به شما کمک می کند تا راه هایی را انتخاب کنید که بتوانید از همه ی پتانسیل خود استفاده کنید و ابزار و تکنیکی را برای شما فراهم می کند تا بتوانید رفتار خود را در صورت پایدار تغییر دهید. راهی را انتخاب می کند که متناسب با شما باشد و شما را در جایی که می خواهید قرار دهد.

* تمرین

شما و مربی خود استراتژی هایی را برای اعمال رفتارهای جدید مشخص خواهید کرد که به شما در دستیابی به اهداف تان کمک می کند. سپس در دنیای خود با این رفتارهای جدید آزمایش خواهید کرد. مربی شما در هنگام ادغام یادگیری مراحل کوچینگ جدید در زندگی روزمره، بازخورد و مشاهداتی را ارائه خواهد داد. با گذشت زمان، شما تسلط بر الگوهای تفکر و هستی تازه اتخاذ شده خود را توسعه دهید. این تسلط برای رشد و تحول پایدار اساسی است.

۳ . تکمیل

در این مرحله از مراحل کوچینگ، پیشرفت و برنامه ریزی خود را برای آینده ارزیابی می کنید که این مراحل شامل:

– ارزیابی نتایج مربوط به مربیگری

شما، مربی و مدیر خود در صورت لزوم خواهید بود، که پیشرفت خود را در برابر اهداف اعلام شده ارزیابی کرده و تغییرات تأثیر سازمانی را می سنجید.

– رشد آینده

اما بعد از ارزیابی چه مرحله ای است؟ چگونه به برای به جلو رفتن ادامه خواهید داد؟ شما و مربیان خود برنامه ای را برای یادگیری و توسعه ایجاد خواهید کرد که شامل بازخورد و توصیه های مدیر شما می شود.

– برنامه ریزی

وقتی به عادت های قدیمی، عادت می کنید، چگونه راه درست را تشخیص خواهید داد؟ چگونه می توانید به سرعت گروه بندی مجدد کنید؟ مربی شما هنگام تهیه یک برنامه بازیابی، به شما کمک می کند تا بر مشکلاتی که ممکن است در آینده برایتان پیش بیاید غلبه کنید و او در این راه شما را پشتیبانی و راهنمایی می کند.
 

نقش کوچ در فرآیند کوچینگ

کوچ به شما کمک می کند تا آنچه در درونتان هست را کشف کنید و زندگی را از منظر دیگری ببینید. این به شما فرصت ها و انتخاب های بیشتری می دهد. کوچ به شما کمک می کند چیزهایی از خود را بشناسید که هرگز حتی فکر آن را هم نمی کردید. شاید شما هم به همه ی عادت هایی که در زندگی دارید، عادت کرده باشید و از تغییر دادن بترسید اما کوچ می تواند این ترس را از شما دور کند و کاری کند که این تغییر را بپذیرید و خودتان را تغییر دهید این تغییرات در طی فرآیند کوچینگ انجام می شود.
 

نقش مراجعه کننده در مقابل کوچینگ

شما به عنوان یک مراجعه کننده در روابط خودتان با کوچینگ دارای نقش هایی هستید. شما باید در جلساتی که با کوچینگ دارید دستور جلسات را براساس هدف مشخص شده تعریف کنید و نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید تا در حین مراحل کوچینگ بتواند موفق عمل کنید. شما باید متعهد باشید و مسئولیت پذیر باشید.
 

مهم ترین مهارت های پایه کوچینگ

مراحل کوچینگ- مهارت های کوچینگ


 
یک کوچینگ برای اینکه بتواند این مراحل را با موفقیت پشت سر بگذارد باید مهارت هایی داشته باشد که این مراحل شامل:
* باید با مراجعه کننده ی خود احساس همدلی کند.
* همیشه تمرکز خود را حفظ کند.
* همواره به دنبال پرسیدن سؤالات قدرتمند از مراجعه کننده باشد.
* هرگز مراجعه کننده را قضاوت نکند.

در آخر

فرآیند کوچینگ یک فرآیند چند مرحله ای است که میان کوچ و مراجعه کننده طی می شود و چه کوچ و چه مراجعه کننده هر کدام وظایفی دارند. برای این که این مراحل کوچینگ را با موفقیت بتوانند پشت سر بگذارند باید هر کدام از آنها وظایف خود را به درستی انجام دهند.