مهارت خودآگاهی

اهمیت موضوع:

 افرادی که شناخت گسترده و عمیق تری از خود دارند، دیگران را نیز بهتر می توانند درک کنند و پیشبینی دقیق تری از رفتار سایرین خواهند داشت و بدین ترتیب مشکلات کم تری را در روابط بین فردی با دیگران تجربه خواهند نمود.

از خودآگاهی، قدرت درونی و اعتماد به خویشتن به وجود می آید و کسانی که از خودآگاهی بیشتری برخوردارند، تمایل قوی تری نیز به پذیرش خود و مسئولیت انتخاب ها و اعمالشان دارند.

یکی از راه های پیشگیری از بروز مشکلات روانی و رفتاری، ارتقای ظرفیت روانشناختی افراد می باشد که از طریق آموزش مهارت های زندگی، جامه عمل می پوشد. مهارت های زندگی، مجموعه ای از توانایی هاست که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد: در نتیجه شخص قادر می شود، بدون اینکه به خود یا دیگران صدمه بزند، مسئولیت های مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذیرد و با چالش ها و مشکلات روزانه زندگی، به شکل موثر مقابله کند. هدف از آموزش مهارت خودآگاهی، ارتقای سازگاری فرد ابتدا با خود و سپس با دیگران و محیطی که در آن زندگی می کند، می باشد. چنین به نظر می رسد، هرچه انسان بیشتر خود را بشناسد و دید بهتری از ویژگی های خود داشته باشد، احتمال رشد استقلال و اعتماد به نفس را در خود افزایش داده و زمینه را برای پذیرش بهتر دیگران تقویت کرده است؛ بنابراین خودآگاهی، مقدمه ارتباط موثر با دیگران است. خودآگاهی، در تصمیم گیری های مهم و سرنوشت ساز زندگی و سازگاری فرد، نقش بسیار حیاتی ایفا می کند و در کنترل هیجانات و روش های مقابله با استرس، تاثیر چشمگیری دارد. این مهارت ها ضمن ایجاد خودآگاهی، اعتماد به نفس فردی را افزایش می دهد لذا فرد با تقویت اراده و یادگیری خویشتن داری می تواند بر خود و امور زندگی اش تسلط یابد.

مهمترین اهداف آموزشی این دوره عبارتند از:

  1. شناسایی نقاط قوت و ضعف خود تا بتوانیم  با این مهارت تسلط بیشتری بر خود داشته باشیم
  2. آگاهی و شناخت احساسات خود با هدف کنترل بیشتر
  3.  آگاهی و شناسایی نیازها با هدف اولویت بندی نمود و شناسایی مسیرهای ارزشمند زندگی
  4. شناسایی و تدوین اهداف خاص، معنادار، منطبق ارزشها، واقع بینانه و دارای زمان اجرا(SMART)
  5. شناسایی ارزشهای واقعی به جای ارزش های کاذب

دکتر پیمان دوستی(دکترای روانشناسی)

درمانگر، مدرس دانشگاه و کارشناس صدا و سیما

 مولف و مترجم 7 کتاب و 15 مقاله علمی-پژوهشی

سوابق آموزشی:

– مدرس دانشگاههای علوم پزشکی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی و تدریس دروس آسیب شناسی روانی،روانشناسی شخصیت و…

– تدریس بیش از 200 دوره کارگاه پذیرش و تعهد درمانی در مراکز دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

– تدریس دوره های پذیرش و تعهد درمانی در دانشگاه علم و صنعت، بوعلی سینا و دانشگاه آزاد اسلامی

– راهنمایی یا مشاوره بیش از 11 پایان نامه کارشناسی ارشد

– مولف و مترجم 7 کتاب و 15 مقاله علمی-پژوهشی

سوابق اجرایی:

– مدیر عامل مرکز خدمات روان شناختی آوای دوستی

– روان شناس مرکز خدمات روان شناسی شهریور

-روانشناس بنیاد نیکوکاری برین