مهارت های فرزند پروی

اهمیت موضوع:

تربیت جنسی هم مانند تربیت عقلانی، سیاسی، اجتماعی و… یکی از انواع تربیت است و شامل همه آگاهیها و آموزشهایی میشود که هر یک از ما باید آنها را از دوران اولیه زندگی، در جهت رشدی متناسب و متعادل غریزه جنسی فرا گیرند و غفلت درباره آن عواقبی ناخوشایند را در بزرگسالی برجای خواهد گذاشت که از آن جمله میتوان به اختلالات جنسی، زندگی مشترک ناموفق و حتی گرایش به بزه اشاره کرد.تربیت جنسی کودکان و نوجوانان یکی از مهم ترین و حساس ترین مسائل در حوزه های تربیت است زیرا نقشی مهم در آینده، سعادت و شقاوت کودک و نوجوان دارد. برخی آسیب ها علاوه بر این که جسم کودک را به شدت تهدید میکند، سلامت روان او را هم با مشکلات جبران ناپذیری مواجه خواهد کرد موضوع آسیبهای جنسی از همین دسته است. آثار این زخم های روانی می تواند سال های سال در وجود فردی که مورد سوء استفاده قرار گرفته، باقی بماند. تربیت جنسی شیوه پیشگیرانه ای است که برای ایمن نگه داشتن کودک و نوجوان و اجتناب از مصائب و گرفتاری های بعدی مطرح می شود.در عصر حاضر که عصر اطلاعات و دنیای فناوری و تکنولوژی نامیده شده است منابع در دسترس کودکان جهت دریافت اطلاعات )مانند: رسانه ها، نشریات، شبکه های اجتماعی و …( بسیار زیاد می باشد. بنابراین ضرورت آگاهی والدین در خصوص تربیت جنسی فرزندان بیش از پیش ضروری می نماید. و مهم ترین نکته نسبت به شرایط موجود، قرارگرفتن در دوره کرونا و دردسترس بودن حداکثری شبکه های مجازی در اختیار کودکان و نوجوانان می باشد که باعث شده تا والدین بسیاری از خلوت جنسی کودکان و نوجوانان نالان و سرآسیمه باشند. چیزی که این روزها موجب شده تا آمار رفتارهای پرخطر جنسی در کودکان و نوجوانان به مراتب بیشتر از زمان های دیگر باشد. علاوه بر شبکه های مجازی،اضطراب های ناشی از زندگی پرتنش روزهای کرونا و والدین مضطرب نیز – که اضطراب خود را به فرزندان منتقل می نمایند – از دیگر دلایل رفتار پرخطر کودکان و نوجوانان است.

مهمترین اهداف آموزشی این دوره عبارتند از:

1-  ارتقای سلامت روان کودکان و نوجوانان

2- پذیرش جنسیت توسط فرزندان و شکل گیری شخصیت سالم جنسی

3- پیشگیری از آسیب های جنسی به کودکان و نوجوانان

4- ارایه دانش و اطلاعات مربوط به امور جنسی،

آناتومی و فیزیولوژیکی و آموزش بهداشت جنسی

5-آموزش جوانب اخلاق جنسی متناسب با فرهنگ

معرفی مدیر دپارتمان مهارت فرزندپروری

دکتر فاطمه خادملو(دکترای جامعه شناسی)

 استاد دانشگاه و مدرس مورد تایید آموزش و پرورش

 مولف 3 کتاب و 6 مقاله علمی-پژوهشی

 سوابق آموزشی:

-مدرس دانشگاههای تهران و تدریس عناوین درسی: روان شناسی اجتماعی، آسیب هاي اجتماعی و فرهنگی ، تغییرات اجتماعی و فرهنگی،سواد رسانه اي، خانواده و فرهنگ، اقتصاد و فرهنگ ، شناسی فرهنگی، رسانه شناسی، جامعه شناسی فرهنگی ايران و…

– مدرس کارگاه های آموزشی تربیت جنسی کودک نوجوان،فرزند پروری،خانواده سالم،فضا مجازی و خانواده، بهداشت روان و…

– مدرس دوره های ضمن خدمت آسیب های اجتماعی، آسیب هاي فناوري و شبکه هاي اجتماعی و… آموزش و پرورش

– مدرس کارگاههای آموزشی آسیب شناسی فرايندهاي شهري، بازآفرينی فرهنگ مبنا و توسعه گردشگري شهري، مسئولیت اجتماعی و ابعاد آن در سازمان، آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی فرايندهاي شهري، تغییرات فرهنگی و اجتماعی شهري بر اساس شاخص هاي توسعه پايدار، اصول پیشگیري و كاهش آسیبهاي اجتماعی، شهرداري ها و مشاركت شهروندان، توسعه نیافتگی و تاثیر آن بر شهرهاي جهان سوم، حقوق شهروندان و…در سازمان های شهرداری مناطق مختلف

 سوابق اجرایی:

– مدير گروه آموزشی رشته های مديريت امور فرهنگی، روابط عمومی و تکنولوژی آموزشی  واحد آموزش عالی دانشگاه امام حسین (ع)

– عضو شوراي آموزشی دانشگاه آموزش عالی امام حسین (ع)

– مدير دپارتمان علمی – آموزشی خانواده و فرزندپروري مركز مشاوره رضوان

– مدير دپارتمان علمی – آموزشی خانواده و فرزندپروري بنیاد پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی

– عضو مركز مطالعات جامعه شناختی خانواده – دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

– مدیر ساماندهی اطلاعات پژوهشی مركز مطالعات ستاد مبارزه با موادمخدر رياست جمهوري