مهارت کنترل خشم

خشم و پرخاشگری سازه‌های پیچیده‌ای هستند که با اختلالات روانشناختی گوناگون در ارتباط‌ اند و لزوم توجه هرچه بیشتر به آنها کنترل خشم را به عنوان یک ضرورت برای بهبود رفاه و آسایش بیشتر معرفی میکند.این مهارت که زمینه‌هایی برای رفتارهای هدفمند و منطقی فراهم می‌سازد خود در دو گروه درونی و بیرونی طبقه بندی می‌شود.نظم دهی بیرونی به تلاش فرد برای جلوگیری از برون ریزی یا ابراز خشم نسبت به اشخاص و اشیای پیرامون گفته میشود در حالیکه نظم دهی درونی به کنترل احساسات خشم به وسیله‌ی آرام سازی خویشتن و حفظ خونسردی در مقابل عوامل خشم برانگیز اشاره دارد .هر چه توان خود نظم دهی فرد بیشتر باشد سلامت هیجانی وی بالاتر خواهد بود.

آموزش مدیریت خشم مداخله‌ی روانی-تربیتی سازمان یافته ای است که به منظور توسعه مهارت‌های مدیریت خشم و کاهش آسیب پذیری افراد بهنجار و یا گروه خاصی از جمعیت اجرا میشود و بیشر برای افرادی مناسب است که در زمینه مدیریت خشم از مهارت کافی برخوردار نبوده و در اثر برانگیختگی مکرر خشم و نیز ابراز نامناسب آن(درون ریزی یا برون ریزی افراطی خشم) به برخی اختلال‌های جسمی و روانی مبتلا شده و یا مستعد ابتلا به آن هستند.در این برنامه آموزشی شرکت کنندگان با جنبه‌های مختلف تجربه و بیان خشم (مولفه‌های شناختی ،جسمی،هیجانی و رفتاری) و نیز پیامدهای آن آشنا می‌شود و درباره‌ی ضرورت مدیریت بهینه خشم متقاعد شده و ضمن بازسازی شناختی خود، مهارت رفتاری کنترل خشم را فرا گرفته و تمرین می‌کنند تا بتوانند به هنگام مواجه شدن با موقعیت‌های خشم انگیز به نحو مناسب عمل کنند.

بدون شک یکی از نیازهای اصلی ما داشتن مهارتهای کنترل خشم است ،کنترل خشم یکی از مهارت های ضروری ای است که نه در مدرسه و دانشگاه حتی خیلی اوقات در خانواده هم به ما آموزش نداده اند تا جایی که خیلی از ما این نیاز را در خود احساس می کنیم که با خشم خود چه کنیم؟این سوال تنها یک جواب دارد و آن این است که باید مهارت های مدیریت خشم را  بیاموزیم و به کودکان و فرزندان خود نیز آموزش دهیم. 

مهمترین اهداف آموزشی این دوره عبارتند از: 

  1. شناخت خشم و چرایی و تاثیرات همه جانبه آن
  2. شناخت موقعیت هایی که منجر به خشم میشود و پی بردن به اهمیت تفسیر در ایجاد خشم
  3. شناختن  انواع واکنش‌هایی که در هنگام خشم ابراز می‌شوند و تعیین واکنشهای سازگارانه
  4. آشنایی با شیوه‌های متداول  مقابله با خشم و کمک های اولیه در کنترل خشم
  5. آشنایی با تکنیک های مدیریت و کنترل خشم دیگران

معرفی مدیر دپارتمان مهارت کنترل خشم

دکتر مهدی عابد (دکترای روانشناسی)

 درمانگر و مدرس دانشگاه 

سوابق آموزشی: 

– مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه غیرانتفاعی ادبیبان

– عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور و دارای پروانه اشتغال تخصصي

– مدرس بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی 

– مدرس اعتیاد ارتش جمهوری اسلامی ایران  

– عضو انجمن روانشناسی و مشاوره کشور 

سوابق اجرایی:  

– مدیر دپارتمان اختلالات یادگیری مرکز رضوان 

– درمانگر مواد مخدر در مرکز سعادت آباد 

– سوپروایزر درمان در موسسه مسیر زندگی 

– مشاور تحصیلی و انگیزشی پروازی 

– مدیر کارگاههای اختلالات یادگیری آموزش و پرورش