نقش روانشناسی در کوچینگ1

Business Coach

نقش روانشناسی در کوچینگ

نقش روانشناسی در کوچینگ چیست؟ در کوچینگ پنج دسته ی اصلی وجود دارد که هر کدام از آنها هدف متفاوتی را دنبال میکند. پس از آن که مشخص کردید در کدام قسمت میخواهید تمرکز کنید، کوچ مناسب خودتان را انتخاب میکنید. برای آشنا شدن با فرایند انتخاب کوچ مناسب، فهمیدن نقش روانشناسی در کوچینگ مفید است.

تفاوت میان روانشناسی و کوچینگ چیست؟

کوچینگ و روانشناسی اهداف متفاوتی دارند. به همین دلیل رویکردهایشان نیز از هم متمایز است.

تمرکز روانشناسی بر درک و حل مسائل گذشته است. و برای اینکه مراجعه کننده بتواند رو به جلو حرکت کند شرایط درمان را مهیا میکند. در این فرایند زمان نباید محدودیتی در درمان ایجاد کند و چه بسا پروسه های درمانی زمان زیادی از بیمار بگیرد. البته که روانشناسان انسان های متخصصی هستند و برای به حداکثر رساندن میزان تاثیر، دانش و تخصص گیترده ای دارند.

اما کوچینگ همگام با فرد مراجعه کننده برای دستیابی به اهداف خاص او در آینده حرکت میکند و هدف آن توسعه فردی است. بنابراین اهداف در کوچینگ معمولا کوتاه مدت تر هستند. کوچینگ در در یک استراتژی با فرد به توافق میرسد و در طی مسیر همراه و مسئول است. اهداف کوتاه مدت در کوچینگ میتوانند نقطه عطفی باشند برای به دست آوردن اهداف بزرگتر.

کوچینگ در پنج دسته اصلی فعالیت میکند:

  1. کوچینگ اجرایی
  2. کوچینگ شغلی
  3. کوجینگ مهارتی
  4. کوچینگ روابط
  5. کوچینگ زندگی شخصی

در هر حال با اینکه اموزش تخصصی یک مزیت است اما یک ضرورت تلقی نمیشود. چرا که مراجعه کنندگان باید بتوانند از تجربیات خودشان هم استفاده کنند و نقاط قوت و مهارت های ذاتیشان برای فعال کردن پتانسیلشان به کار گرفته شود.

هدف روانشناسی

دلیل نیاز افراد برای مراجعه به روانشناس متفاوت است. در نتیجه روانشناسی در زمینه های مختلفی فعالیت میکند. اما فعالیت در همه این حوزه ها مبتنی بر یک هدف مشخص است: برای ایجاد یک تغییر سازنده، مثبت، معنادار و پایدار در زندگی افراد. در نتیجه روانشناسی بر رفتار مراجع اثر میگذارد و توانایی هایش را برای داشتن یک زندگی رضایت بخش، تقویت میکند.

مبانی کوچینگ

کوچ هایی که نقش روانشناسی در کوچینگ را درک میکنند، عملکرد بهتری برای مراجع های خود دارند. اساسا، کوچینگ بر عناصر انسانیت ما بنا میشود که به دنبال سلامتی و شادی است. و این موضوع برای ایجاد معنا و هدف در زندگی یک شخص ضروری است.

فرایند کوچینگ و تفکر: غلبه بر چالش ها

روانشناسی مبتنی بر درک ذهن است. بر اساس علمی است که مردم چگونه فکر میکنند چگونه احساس میکنند و چگونه رفتار میکنند. کوچینگ به افراد کمک میکند تا تفکر و درک خود را توسعه دهند. این علم هدفش ارتقا رفتاری انسان هاست. کوچینگ میتواند تاثیر مثبتی بر نحوه منطق کردن چیزها و ارائه راه حل در هنگام مواجهه با چالش ها داشته باشد. بنا بر این کوچینگ ذهنی چاوش را پرورش میدهد

کوچینگ و تغییرات رفتاری

درمان شناختی رفتاری (CBT) به دنبال تغییر تفکر و رفتار خودکار است. علی الخصوص تفکر و رفتارهایی که بر ما تاثیر منفی میگذارند و عادت های غیر مفید را در زندگیمان ایجاد و یا تقویت میکنند.

کوچینگ میتواند بار رفتاری ما را افزایش دهد. این بدان معنی است که به ما در جذب و پردازش اطلاعات کمک میکند. با این کار ما را قادر میسازد مطالب جدید را درک و حفظ کنیم. کوچینگ با تقویت خودآگاهی به ما کمک میکند تا نحوه درک ما از مسائل و تاثیر آن بر چگونگی رفتارمان را ببینیم. از این طریق میتوانیم الگوهای غیر مفید را در زندگیمان بشناسیم و رفتار خود را به خوبی تنظیم کنیم.

کوچینگ و سلامت روان

سلامت روان ما با نحوه تفکر، احساسات، تعامل و ارتباط ما با دنیای اطراف تعیین میشود. در حالی که بیولوژی میتواند جنبه هایی از سلامت روانی ما را تعیین کند، محیطی که در ان فعالیت میکنیم نیز میتواند اثر مهمی بر این موضوع داشته باشد. بنابراین عواملی مانند سطح استرس، عادات موجود و راهبردهای مقابله، همگی میتواند بر سلات روان ما تاثیر بگذارد.

ثابت شده است که کوچینگ یک استراتژی موثر است. تحقیقات نشان میدهد که میتواند تاثیر مثبتی بر خودآگاهی، مدیریت استرس و تاب آوری ما داشته باشد. همه این ها منجر به بهبود احساس رضایت از زندگی میشود. در نتیجه سلامت روان همه جانبه مهم است.

پیشنهاد میشود مطالب خود کوچینگ و کوچینگ رابطه را نیز مطالعه بفرمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه کوچینگ، صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید.