کوچینگ تحصیلی


کوچ‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله ورزش، کسب و کار، تناسب اندام، امور مالی و تحصیلی فعالیت می‌کنند. یک کوچ تحصیلی حمایت اختصاصی و یک به یک از دانش آموزان انجام می‌دهد.

معلمان خصوصی بر موضوع تدریس تمرکز می‌کنند. معلمان در یک موضوع خاص مهارت و تخصص دارند و تمایل دارند بر آنچه دانش آموزان نیاز به یادگیری در یک کلاس دارند، تمرکز کنند. آنها از روش‌های آموزش سنتی برای کمک به دانش آموزان در جهت دستیابی به یک هدف با مبنای بیرونی که معمولا کسب یک نمره یا مدرک خاص است، استفاده می‌کنند، هنگامی که یک دانش آموز با “یک” درس خاص در مدرسه مشکل دارد، استخدام یک معلم خصوصی یک راه‌حل عالی است.

با این حال، هنگامی که یک دانش آموز درگیر چندین موضوع چند وجهی می‌شود و به نظر نمی‌رسد که تمام مهارت‌های لازم در فرایند یادگیری را بتواند به کار گیرد، استخدام یک کوچ تحصیلی توصیه می‌شود. به منظور درک بهتر موضوع به افرادی که در زندگی خود با آنها مواجه شده‌اید و نقش آنها کمک به شما در توسعه نقاط قوت خود و رسیدن به یک هدف بوده، فکر کنید.
به عنوان مثال، کوچ‌های ورزشی تمرکز خود را بر کمک به ورزشکاران خود در فرایند یادگیری مهارت‌های جدید از طریق استفاده از انواع استراتژی‌ها، می‌گذارند. یک کوچ فوتبال هرگز به ورزشکار در مورد چگونگی شوت کردن به دروازه آموزش نمی‌دهد و فرض می‌کند بقیه مهارت‌ها وتکنیک‌ها را نیز خود فوتبالیست پیش‌تر آموخته است. در واقع، کوچ ورزشی کمک می‌کند تا بازیکنان یاد بگیرند که چگونه از مجموعه‌ی جامع مهارت‌ها و توانمندی‌های خود استفاده کنند. همین موضوع برای کوچینگ تحصیلی نیز مصداق دارد.
کوچ‌های تحصیلی بر دانش آموز تمرکز می‌کنند.

کوچ‌های تحصیلی رویکرد خوبی برای کمک به دانش آموزان دارند. هنگام کار با دانش آموزان، کوچ‌های تحصیلی توانایی‌ها و چالش‌های علمی، شناختی و احساسی دانش آموزان را مورد توجه قرار می‌دهند.
کوچ‌های تحصیلی به جای تمرکز بر محتوای درس، به دانش آموزان برای یادگیری بهتر حمایت می‌کنند. این به دانش آموزان ابزار و استراتژی‌هایی می‌دهد که می‌توانند در طول تحصیلات دانشگاهی و فراتر از آن استفاده کنند.

کوچینگ تحصیلی و مشاوره تحصیلی

پشتیبانی و هدایت تحصیلی دانش آموزان، با فرایند کار یک به یکی که آنها با کوچ تحصیلی خود انجام می دهند، متفاوت است. یک مشاور تحصیلی، برنامه هر دانش آموز را تحت نظارت قرار می‌دهد و با کوچ تحصیلی دانش آموزان همکاری می‌کند. علاوه بر این، هنگامی که امکان تصویب و تایید توسط والدین وجود داشته باشد، برنامه دانش آموزی بر مبنای بازخورد از معلمان و دیگر متخصصان شکل می‌گیرد.
کوچ‌های تحصیلی به موانع یادگیری آگاه هستند. هدف کوچینگ تحصیلی، تبدیل شدن دانش آموزان به آموزنده‌ها و یادگیرنده‌های موفق و همیشگی است.

اگر برای نوجوان خود نیاز به یک کوچ تحصیلی دارید با ما تماس بگیرید.