کوچینگ رهبری

شرکت‌های بزرگ آمریکایی سالانه نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار صرف هزینه‌های مربوط به کوچینگ می‌کنند و این روش در سراسر دنیا در حال گسترش است. به‌این‌ترتیب شاید بد نباشد به معنای کوچینگ رهبری (leadership coaching) نگاهی دقیق‌تر بیندازیم. این روش چه مزایایی برای افراد و سازمان‌ها در کل دارد.
همچنین ما به دنبال بررسی این هستیم که این روش چگونه موجب شکوفایی و توسعه حرفه‌ای می‌شود و آیا شما می‌توانید با استفاده از این برنامه‌ها حرفه خود را پیشرفت بدهید.

«مردم بدون کوچ هرگز به حداکثر توانایی‌های بالقوه خود دسترسی پیدا نمی‌کنند.»

باب ناردلی

کوچینگ رهبری چیست؟

برای درک هرچه بهتر کوچینگ رهبری بهتر است ابتدا دو بخش جداگانه مفاهیم کوچینگ و رهبری را به بررسی بگذاریم.

معنی کوچینگ چیست؟

 اصطلاح کوچینگ این روزها بسیار استفاده می‌شود و معنای آن در بسیاری موارد وابسته به موقعیتی است که در آن مورداستفاده قرار می‌گیرد. در فرهنگ اصطلاحات آکسفورد از آن به‌این‌ترتیب یاد شده است:

• آموزش یا تعلیم دادن (به تیم یا بازیکن)
• دادن آموزش‌های مازاد به فردی
• آموزش دادن (یک موضوع یا ورزش) به‌عنوان یک کوچ یا مربی
• دادن دستورالعمل در رفتار یا گفتار در مواقع خاص
• دادن توصیه‌های کارشناسانه درباره چگونگی رسیدن به اهداف

این فرآیند درباره فردی است که به دیگری برای بهبود، توسعه، دستیابی و یادگیری چیزی کمک می‌کند؛ حتی می‌تواند درباره به دست آوردن یک مهارت جدید یا ارتقای کیفیات موجود نیز باشد. تمرکز معمولاً روی نگرش‌ها، رفتارها و دانش است کوچینگ حتی می‌تواند درباره توسعه بدنی یا معنوی نیز باشد.
کوچینگ می‌تواند در طیفی از موقعیت‌ها، شامل سازمان‌های دولتی، مؤسسات خصوصی یا در زندگی خصوصی یا عمومی به کار گرفته شود. کوچینگ می‌تواند قالب رسمی، غیررسمی داشته باشد و ساختارهای متفاوتی را به خود بگیرد. تکنیک‌ها و روش‌ها بر اساس فرد، مکان و موضوع می‌تواند متفاوت باشد.

تعریف کوچینگ رهبری

بنابراین تعاریف کوچینگ رهبری به شکلی درمی‌آید؟ کوچینگ رهبری که برخی مواقع از آن به کوچینگ اجرایی یا کسب‌وکار هم یاد می‌شود، اساساً درباره رهبری است؛ درباره ارتقا دادن توانایی‌ها و مهارت‌های فرد به‌منظور کمک به سازمان و رسیدن به اهداف عملی است. کوچینگ رهبری درباره رشد دادن توانایی فرد برای اجرا گذاشتن و رسیدن به چشم‌انداز است.

درحالی‌که رهبری بر پایه ارزش‌ها و مهارت‌های نرم همچون هوش هیجانی بنا شده است اما کوچینگ رهبری فقط به دنبال رشد فردی نیست. توسعه فردی هم بخشی از این فرآیند است اما کوچینگ نگاهی عمیق‌تر به مساله نیازهای مشخص سازمانی دارد. در این روند ایده اصلی این است که شخص درک بهتری از چیزهایی داشته باشد که می‌تواند برای او یک چشم‌انداز و اهداف واقع‌بینانه و مانند آن را ایجاد کند.
کوچینگ رهبری بر پایه استراتژی‌های کوچینگی مختلفی بنا شده است. کوچینگ رهبری می‌تواند درباره تعاملات یک‌به‌یک یا یدرباره ک عنصر گروهی،  به‌عنوان بخشی از استراتژی باشد و برنامه‌های مختلف کوچینگ رهبری از روش‌های گوناگونی همچون کمک‌های تکنیکی تا مشاوره استفاده می‌کنند. نکته مهم این است که به افراد کمک شود تا تغییرات رفتاری ثابتی را ایجاد کنند و با تغییر زندگی شخصی خود، زندگی اجتماعی و فردی بهتری را برای خود رقم بزند.

اکنون که درکی از معنای کوچینگ رهبری ایجاد شده زمان بررسی آن در عمل فرارسیده است. کوچینگ رهبری ذاتاً فرآیندی فردی است که در آن توانایی رهبر برای دستیابی به توسعه سازمانی و فردی ارتقا یافته است.

همان‌طور که در بالا هم آمد، هدف کوچینگ رهبری ارتقای توانایی رهبر برای رسیدن به اهداف مشخص سازمانی است. بنابراین، کوچینگ رهبری همانند کوچینگ زندگی نیست اگرچه رهبری خوب اغلب با ارزش‌های فردی و ویژگی‌های شخصیتی ارتباط خوبی برقرار می‌کند اما هیچ‌گاه نمی‌توان انتظار داشت که اهداف شخصی افراد در دفتر آن‌ها قرار داشته باشد و همواره باید سطحی از توازن میان این دو وجود داشته باشد.