درباره‌ما

انتخاب به عنوان برترین برگزار کننده دوره های توسعه فردی

فوریه 21, 2023

انتخاب به عنوان برترین برگزار کننده دوره های توسعه فردی

تاسیس هلدینگ آموزشی صفرتاصد

فوریه 21, 2023

تاسیس هلدینگ آموزشی صفرتاصد

کسب نمایندگی آکادمی M-CIDA فنلاند

فوریه 22, 2023

کسب نمایندگی آکادمی M-CIDA فنلاند

برگزاری نخستین سمینار ملی کوچینگ ویژه مدیران مدارس در ایران

فوریه 22, 2023

برگزاری نخستین سمینار ملی کوچینگ ویژه مدیران مدارس در ایران

مجری برگزیده وزرارت علوم در زمینه مهارت های زندگی

فوریه 22, 2023

مجری برگزیده وزرارت علوم در زمینه مهارت های زندگی

برگزاری دوره های توسعه مهارت های شغلی

فوریه 22, 2023

برگزاری دوره های توسعه مهارت های شغلی

هوشمندسازی مدارس

فوریه 22, 2023

هوشمندسازی مدارس

راه اندازی آکادمی کوچینگ کودکان و نوجوانان

فوریه 22, 2023

راه اندازی آکادمی کوچینگ کودکان و نوجوانان

تولید نخستین پکیج کوچینگ زندگی ویژه کودکان در ایران

فوریه 22, 2023

تولید نخستین پکیج کوچینگ زندگی ویژه کودکان در ایران

کسب مجوز از وزارت ارشاد

فوریه 22, 2023

کسب مجوز از وزارت ارشاد