نخستین سمینار ملی کوچینگ

سمینار “کوچینگ نگرشی نوین در مدارس مهارت پرور” که با شرکت بیش از یکصد نفر از مدیران مدارس پیشرو و شاخص کشور و حضور مسئولین رده بالای آموزش و پرورش در روز جمعه 27 خرداد ماه در محل دانشگاه تهران، تالار باغ نگارستان برگزار گردید.