آشنایی با آکادمی کوچینگ کودکان

اکادمی کوچینگ کودکان و نوجوانان با تولید اولین پکیج های کوچینگ کودکان در ایران تحت نظارت آکادمی امسیدای فنلاند موفق شده تا امروز در بیش از صد و پنجاه شهر ایران نمایندگی اعطا کند و این دوره ها را برای بیش از 15000 دانش آموز 7 تا 12 سالبرگزار کند.