پروژه اول

پروژه اول

فعالیت آکادمی کوچینگ کودکان و نوجوانان به عنوان نخستین و تنها مجموعه تخصصی در ایران از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و ما تا به امروز موفق به پرورش بیش از ۱۰هزار دانش آموز در سراسر دنیا بوده ایم.دوره های تخصصی آکادمی کوچینگ کودکان، یک فرایند مستمر و عینی است که کودکان را به فکر وا...