چه زمان بهتر می‌آموزیم؟

چه زمان بهتر می‌آموزیم؟

نظرسنجی از حدود 1500 مدیرعامل در کل صنایع، مناطق و شرکت‌ها با اندازه‌های مختلف نشان می‌دهد که از هر 5 سازمان یکی از آن‌ها برای اندازه‌گیری تأثیر آموزش بر کارمندان هیچ اقدامی نمی‌کنند. از این بین، تعدادی هم که کاری انجام می‌دهند، فقط 13٪ نتایج کمی ‌(عددی) را...