رفتار درمانی، کمک به کنترل خود

رفتار درمانی، کمک به کنترل خود

دیالکتیک توسط مارشا لینهان در دهه ۱۹۸۰ بنیان گذاری شد که این نظریه را از طریق کار با دو جمعیت سلامت روان ایجاد کرد: افرادی با افکار خودکشی مزمن و افرادی که دارای اختلال شخصیت مرزی هستند. اصطلاح دیالکتیک به فرآیندهایی اشاره می کند که مفاهیم متضادی...