اشتیاق خود را زندگی کنیم

اشتیاق خود را زندگی کنیم

تصور کنید، اگر لحظه‌ای بشود، به روحیۀ دوران جوانی خود برگردید ــ زمانی که انرژی مشتعل در درون خود را هر روز به دنیا نشان می‌دادید؛ اینکه دوست‌ نداشتید شب‌ها به رختخواب بروید، زیرا می‌ترسیدید که مبادا فردایی برای انجام کارهای مورد علاقه‌تان وجود نداشته باشد. و صبح...