کوچینگ با خود

کوچینگ با خود

رویکرد انسان نسبت به تغییر ساده نیست. چگونه با نوشتن حال خود را تغییر دهیم؟ چند روزی است که در ته دلم احساس ناخوشی می‌کنم. حالا دیگر کم و بیش متوجه احساسات درونیم می‌شوم. اینکه زبانِ احساسات خود را بفهمیم، یک توانایی است؛ چرا که معمولا در درگیری‌های روزمره، احساساتمان...