۸ نکته برای توسعه سازگاری مدیران

۸ نکته برای توسعه سازگاری مدیران

آب خودش را به‌شکل ظرفی که در آن ریخته می‌شود، درمی‌آورد. عاقلان هم طبق همین الگو ترجیح می‌دهند خود را با شرایط سازگار کنند. عقل و تدبیر معنای خیلی نزدیکی با سازگاری دارد، به خصوص در دوران ما که سازگار بودن مهم‌تر از هر زمانی از تاریخ است. سازگاری – توانایی تغییر (یا...
ایجاد تعادل در زندگی برای زنان شاغل

ایجاد تعادل در زندگی برای زنان شاغل

نقش زنان، امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و تقاضای جامعه تغییر کرده است. وضعیت زندگی به‌خصوص در شهرهای بزرگ به شکلی است که کار کردن مرد به‌تنهایی نمی‌تواند کفاف زندگی را بدهد و زن باید همپای مرد کار کند تا بتوانند از پس مخارج زندگی و پرداخت اقساط منزل و شهریه مدرسه...
نقش مهارت‌های نرم برای افزایش موفقیت

نقش مهارت‌های نرم برای افزایش موفقیت

برای شروع هر فعالیت اقتصادی گروهی، به ابزارها و امکاناتی نیاز داریم. بخش مهمی از این ابزارها و امکانات، شامل امکانات مالی، فضای کار، امکان و هزینه برای تبلیغ و معرفی فعالیت و… است. اگر تمام این امکانات هم فراهم باشد اما از نظر توانایی‌های فنی و روانی آمادۀ شروع...