در سلف کوچینگ چه می‌آموزیم؟

در سلف کوچینگ چه می‌آموزیم؟

کوچینگ به افراد کمک می کند تا بتوانند بهتر مسیر زندگی خود را طی کنند و راحت تر به اهداف و رویاهای خود برسند. در حقیقت با کوچینگ می‌توانیم تمام چالش ها و درگیری های خود را کاهش دهیم. در زندگی افراد با چالش های مختلفی رو به رو می شوند که برای عبور از آن‌ها نیاز به اقدام...