کوچینگ به رهبران و مدیران چه کمکی می‌کند؟

کوچینگ به رهبران و مدیران چه کمکی می‌کند؟

کوچینگ رهبری یکی از شاخه های مربوط به حرفه کوچینگ است. به کوچینگ رهبری، کوچینگ اجرایی و کوچینگ کسب و کار هم گفته می‌شود. مربیگری رهبری درباره رشد دادن توانایی فرد برای اجرا گذاشتن و رسیدن به چشم‌انداز است.  معمولا کوچینگ، با رهبران و در درون سازمانها به عنوان ابزاری...

هفت مرحله برای گوش دادن موثر وجود دارد:

۱. بلندگو را در چشمان خود نگاه کنیدگوش دادن موثر نشان می دهد که شما توجه دارید و در واقع به آنچه آنها می گویند اهمیت می دهید. به هیچ وجه نباید به فعالیت های دیگری مانند پیام کوتاه ، خواندن ، نوشتن یا خیره شدن به تلویزیون بپردازید. روی مکالمه حاضر متمرکز باشید و بر این...
کارتیمی یا تیم ورک

کارتیمی یا تیم ورک

در شرایط اقتصادی امروز، اکثر مشاغل بیشتر از گذشته بر کارآمدی، کیفیت و سودآوری متمرکز هستند. آن‌ها به امید افزایش سود حاضرند هزینه کنند، حال آنکه کیفیت و سودآوری همیشه همراه هم نیستند. سوال اینجاست که چگونه می‌توانیم شکاف میان کیفیت و سودآوری را کاهش دهیم؟ کار تیمی و...
فلسفه‌ی کوچینگ چیست؟

فلسفه‌ی کوچینگ چیست؟

کوچینگ زندگی نیز مبانی نظری دارد و به روش‌های مختلفی در نقاط مختلف جهان مطرح شده است. معیارهای متفاوتی برای تشخیص بهترین شیوه کوچینگ زندگی وجود دارد. بین کوچ‌های زندگی هم تفاوت وجود دارد هر کوچ دارای فلسفه کوچینگ مخصوص به خود است. با این وجود، چند اعتقاد رایج و مشترک...
کوچینگ و مربیگری

کوچینگ و مربیگری

احتمالاً شما هم این عبارت معروف را شنیده‌اید که می‌گوید: انسان، حیوان ناطق است. از این منظر تنها تفاوت انسان با حیوان، کلام است. البته شاید بتوان از سایر دیدگاه‌ها نیز به مسأله تفاوت انسان و حیوان نگاه کرد اما ناطق بودن بشر و به عبارت دیگر “کلام” او در هر منظری نقش...