حافظه چگونه کار می‌کند؟

از سال ۱۹۹۶ یک شرکت و موسسه اروپایی که درباره مغز کار می کردند، تصمیم گرفتند که یک رویدادی را هر سال برگزار بکنند و سومین هفته مارس هر سال را به عنوان هفته آگاهی از مغز معرفی کردند و هدفشان این بود که عموم مردم با مغز آگاهی بیشتری داشته باشند و امسال بیست و پنجمین سال...