پنج باوری که به شما کمک می‌کند در کار خود موفق شوید

پنج باوری که به شما کمک می‌کند در کار خود موفق شوید

راهبران سمت و سوی حرکت، انرژی و حال و هوای تیم را تعیین می‌کنند. حالا دیگر راهبرانی مانند شما بیش از هر زمان دیگری از فرصت‌های موجود بهره برده و برای راهبری کارآمدترِ تیم، کسب و کارها و حتی خانواده‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. در حالیکه مهارت‌ها، توانمندی‌ها و شایستگی‌های...