ویژگی‌های ضروری مدیر خوب

ویژگی‌های ضروری مدیر خوب

رهبران خوب، علاوه بر فراهم آوردن جهت و مشخص کردن مسیر و الهام بخشیدن و راهنمایی کردن؛ شجاعت، شور و اشتیاق، اطمینان، تعهد و جاه‌طلبی را به نمایش می‌گذارند. آنها نقاط قوت و استعدادهای افراد خود را پرورش می‌دهند و تیم‌هایی متعهد برای رسیدن به اهداف مشترک می‌سازند....
بهبود روابط سازمانی با کمک منتورینگ

بهبود روابط سازمانی با کمک منتورینگ

مشارکت سازمانی در فضای کاری امروزی با آن رقابت فزاینده‌اش، موضوع داغی است. شرکت­ها شرایط دشوارتری را در جذب و نگهداری کارمندان مستعد دارند. منتورینگ (مربیگری) روشی است که می‌تواند با تقویت روابط پایدار در بین کارکنان، ارتقاء و پیشرفت شغلی و تسهیل در انتقال دانش در یک...