تلاش برای راضی نگه داشتن دیگران

تلاش برای راضی نگه داشتن دیگران

آیا تا حالا مچ خودتان را هنگامی‌که می‌خواهید بگویید “نه”، اما می‌گویید “بله”، گرفته‌اید؟یا وقتی سرتان را به نشانه موافقت تکان می‌دهید، درحالی‌که در واقع  اصلاً موافق نیستید؟ شاید حتی به نقطه‌ای رسیده باشید که از دست خودتان احساس ناراحتی می‌کنید، اما به‌نظر می‌رسد...
زمانی که غمگین هستیم،خودمان را التیام دهیم

زمانی که غمگین هستیم،خودمان را التیام دهیم

 گلاسر می گفت ما رنج‌های خودمان را، خودمان انتخاب می‌کنیم.چهار جز رفتاری : احساسات، رفتارها، فیزیولوژی، افکار. ماشین وجودی ما تحت چهار عامل حرکت می کند که دو عامل آن افکار و رفتار ارادی ما هستند که تحت کنترل ما هستند و در واقع دو چرخ جلوی ماشین بوده که با فرمان کنترل...
والدین در نقش رهیار

والدین در نقش رهیار

سالهـای نوجـوانیچقدر از سالهای نوجوانیتان را به خاطر دارید؟ آیا نیاز شدید تعلق داشتن، فهمیدن ِ این که چه کسی هستید، گرفتن نوعی تایید و پذیرش از جانب دیگران یادتان هست؟ شاید بچه‌هایی که اعتماد به نفس داشتند را تحسین کرده و میگفتید: »چطوری میتونم مثل اونها بشم؟« همه این...
کوچینگ نوجوانان

کوچینگ نوجوانان

تجربه خود از نوجوانی را به خاطر دارید؟ از آن نوجوانانی بودید که هر روز عاشق می‌شدید، به هر بهانه‌ای می خواستید از خانه بیرون بروید؟ پرخاشگر و طلبکار و عصبانی بودید، حرف هیچ کس به جز خودتان را قبول نداشتید یا برعکس، آرام و سر به زیر بودید و به حرف والدینتان گوش...