آرکی‌تایپ‌ها از نگاه یونگ

آرکی‌تایپ‌ها از نگاه یونگ

برای شناخت بهتر از خود و سفر به درون آرکی‌تایپ‌ها مثل یک فانوس عمل می‌کنند. برای قدم گذاشتن در مسیر زندگی ما نیاز به نقشه‌ی راه‌ داریم. یونگ سال‌ها پیش در این مسیر قدم گذاشته و دستاوردهای را کشف کرده تا شناخت شکل دیگری به خودش بگیرد. هدف از ارائه این مبحث کمک به شناخت...