شغل خود را توسعه دهیم

شغل خود را توسعه دهیم

چه در حال اداره‌ی یک کسب و کار کوچک و محلی باشید، چه به دنبال ایجاد یک شرکت در سطح جهانی، هر قدر درباره‌ی فواید مربیگری کسب و کار یا بیزینس کوچینگ بشنوید، باز هم کم است. اداره‌ی کسب و کار معمولا شبیه پیگیری کاری است که در آن خیلی تنها هستید. با وجود این، درست مانند...
کوچینگ نوجوانان

کوچینگ نوجوانان

تجربه خود از نوجوانی را به خاطر دارید؟ از آن نوجوانانی بودید که هر روز عاشق می‌شدید، به هر بهانه‌ای می خواستید از خانه بیرون بروید؟ پرخاشگر و طلبکار و عصبانی بودید، حرف هیچ کس به جز خودتان را قبول نداشتید یا برعکس، آرام و سر به زیر بودید و به حرف والدینتان گوش...
در مذاکره برنده باشیم

در مذاکره برنده باشیم

مذاکره چیست؟ حداقل دو طرف در آن درگیر هستند. این دو طرف ممکن است دو فرد، دو گروه یا دو سازمان باشند.   بین خواسته ها و نیازهای این دو (یا چند طرف) تعارض وجود دارد.   دو یا چند طرف درگیر در مذاکره، بر اساس انتخاب خود و نه به اجبار با...

هوش هیجانی در کسب و کار

مدیرانی با هوش هیجانی بالا در فضای کسب ‌و کار موفق‌تر از رقبای خود عمل می‌کنند. کارمندانی که ضریب هوش هیجانی بالاتری نسبت به دیگران دارند با مدیریت احساسات خود، در مواقع لزوم انعطاف پذیرند و با انتقادپذیری به افزایش بهره‌وری کسب ‌و کار کمک خواهند کرد. چرا...