بیزینس کوچینگ چیست؟

بیزینس کوچینگ چیست؟

در مورد تعریف دقیق بیزینس کوچینگ، سوالات بسیاری مطرح شده که من در این مقاله قصد دارم بر اساس دانش و تجربه‌ در این حوزه، به آنها پاسخ دهم. برای پاسخ به این سؤال، شاید بهتر باشد با تعریف کوچینگ شروع کنیم. منبع اصلی من برای این تعریف، فدراسیون بین‌المللی کوچینگ است. ICF...