تولید محتوا

تولید محتوا

اولین عبارتی که پس از شنیدن تولید محتوا در ذهن ما نقش می‌بندد تولید محتوا از نوع متن و نوشته است. آیا واقعاً همینطور است و محتوا صرفاً به تولید و تولید نیز صرفاً به محتوای متنی ختم می‌شود؟ در پاسخ به سؤال اول باید گفت که قطعا اینطور نیست. تولید محتوا یعنی خلق هرچیز...