بعد از رابطه عاطفی

بعد از رابطه عاطفی

شکست عشقی می‌تواند یکی از تلخ‌ترین تجربه‌های زندگی باشد. چه بسیار زوج‌هایی که ماه‌ها یا حتی سال‌ها پس از طلاق رسمی نیز قادر به پذیرش این اتفاق نیستند، چرا که التیام زخم جدایی فرایندی است که قطعا یک‌شبه حاصل نمی‌شود. معمولا هر چقدر مدت بیشتری باهم زندگی کرده و از...