چگونه رویاهای خود را به باد دهیم؟

همه‌ی ما رویاها و اهدافی داریم اما ممکن است که به آن‌ها نرسیم. این مقاله ترجمه‌ی سخنرانی خانم Bel Pesce در TED می‌باشد، در این سخنرانی خانم Bel Pesce به پنج دلیل مهم که مانع تحقق رویاهایمان می‌شود اشاره کرده است. متن سخنرانی: من دو سال گذشته را برای فهمیدن اینکه مردم...