چگونه برای خود برنامه‌ریزی کنیم؟

چگونه برای خود برنامه‌ریزی کنیم؟

ممکن است این تصور برایتان خیلی جذاب باشد که کاری نداشته باشید، بی‌هدف روز را شب کنید، هر کاری هوس کردید انجام دهید و فقط وقتی که تمایل دارید یا وقتی به شما الهام می‌شود، کار کنید. مثل این می‌ماند که در تعطیلاتی همیشگی هستیم، هرطور که می‌خواهیم، عمل می‌کنیم. چرا چنین...