آیا کوچ باید درکی از علوم اعصاب داشته باشد؟

آیا کوچ باید درکی از علوم اعصاب داشته باشد؟

شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که علوم اعصاب چه ارتباطی با كوچينگ دارد، یا ممکن است علاقه‌مند باشید که بدانید علوم اعصاب چگونه می‌تواند به شما کمک کند تا كوچ بهتری باشید. هر كوچ به مردم کمک می‌کند تا به ويرايش بهتر خود تبديل شود. این امر ناگزیر در سه سطح اتفاق...