تولد فرزند دوم

تولد فرزند دوم

تولد نوزاد کوچک ممکن است در روابط والدین با فرزند اول اختلال ایجاد کرده و باعث ایجاد تغییراتی در رفتار کودک شود. زیرا زمانی که فرزند دوم متولد می شود، میزان اقتدار و قدرت فرزند ارشد خانواده کمتر شده و او به اجبار برای جلب توجه والدین و ارضای نیاز وابستگی، با عضو جدید...
رفتار درمانی، کمک به کنترل خود

رفتار درمانی، کمک به کنترل خود

دیالکتیک توسط مارشا لینهان در دهه ۱۹۸۰ بنیان گذاری شد که این نظریه را از طریق کار با دو جمعیت سلامت روان ایجاد کرد: افرادی با افکار خودکشی مزمن و افرادی که دارای اختلال شخصیت مرزی هستند. اصطلاح دیالکتیک به فرآیندهایی اشاره می کند که مفاهیم متضادی...