ذهن آگاهی بهترین راه برای آرامش درونی

ذهن آگاهی بهترین راه برای آرامش درونی

تابه‌حال برایتان اتفاق افتاده است که احساس کنید حجمی از صداهای اضافی، حرفهای تکراری به سمت شما هجوم آورده است؟ در این حالت نگران هستید یا دچار خستگی ذهنی میشوید. با این خستگی چه می‌کنید؟همه ما گاهی در این شرایط قرار می‌گیریم و ممکن است در بسیاری از موارد، خصوصا در...
مغز ما و فرهنگ ما

مغز ما و فرهنگ ما

تاثیر ارزش های فرهنگی بر مغز ما بیشتر از تاثیر آن بر رفتار های ما باشد فرهنگ به‌صورت «آمیزه‌ای از ارزش‌ها، معانی، رسوم و دست‌سازه‌هایی[1] تعریف شده است که تشکیل‌دهندۀ واقعیات روزمرۀ اجتماعی هستند» فرهنگ، به‌عنوان نظام معانی و عقاید مشترک، چهارچوبی را برای هنجارهای...