کوچینگ زندگی چطور به ما کمک می‌کند

کوچینگ زندگی چطور به ما کمک می‌کند

کوچینگ نیازمند برقراری یک مکالمه و ارتباط قدرتمند بین شما و رهیار (کوچ) شما است. کوچ زندگی از شما به گونه‌ای سوال می‌پرسد که شما را به فکرکردن و اندیشیدن سوق بدهد. وقتی با رهیارتان (کوچ‌تان) به این روش صحبت کنید، دیدگاه شما نسبت به اطرافتان، چگونه برانگیخته شدن‌تان و...