مراحل کوچینگ چگونه است؟

در کوچینگ ما با مراجعه کنندگان شریک می شویم تا براساس درک عمیق از آرزوها، رویکرد های مربوط به رهبری و استعدادها و چالش های منحصر به فرد، برنامه ها و خدمات سفارشی برای آن ها ایجاد کنیم. هیچ راه حل مقرر وجود ندارد. در عوض، کشف مراحل کوچینگ ( فرآیند کوچینگ) باعث ایجاد...
دلبستگی در روابط عاطفی

دلبستگی در روابط عاطفی

مهمترین سخنگوی مدل اول جورج لیب‌مِن اِنگِل متخصص داخلی و روانپزشک آمریکایی است که در سال ۱۹۹۹ فوت کرد و این مدل برپایه این است که انسان را باید از سه منظر زیست شناسی و طبی و هم از منظر روانشناختی و هم از منظر جامعه شناختی به آن پرداخته شود و هر پدیده انسانی از تغذیه...