رابطه عاطفی سالم

رابطه عاطفی سالم

انسان بیش از هر موجودی دیگر، اجتماعی است و نیاز به عشق و وابستگی دارد. پس از نیاز به زنده‌ماندن و بقا به عنوان پایه‌ای‌ترین نیاز در انسان،  احساس تعلق و روابط شخصی است که مهم‌ترین عامل شادی و ناشادی ما محسوب می‌شوند. گلاسر معتقد است...
اخلاق کوچینگی

اخلاق کوچینگی

کوچینگ قدمت چندان طولانی ندارد، اما از زمان ظهور رسمی‌اش در سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون، توانسته در حوزه‌های مختلفی مانند: بیزینس کوچینگ (کوچینگ کسب و کار)، کوچینگ فردی، کوچینگ سازمانی، کوچینگ شغلی و.. گسترش یافته و تاثیرات عمیقی را روی افراد و سازمان‌ها ایجاد کند.بدین...