گفت‌وگوی درونی

گفت‌وگوی درونی

«برای بسیاری از ما پیش می‌اید که ذهنمان ما را به جا‌هایی ببرد که دوست نداریم آنجا باشیم. افکار ما به طور ناخودآگاه طوری تنظیم شده است که ما را به سمت احساس ترس، باخت، بی‌ارزشی یا خشم سوق می‌دهند. آن‌قدر در افکار خود غرق می‌شویم که به نظرمان می‌رسد، آن‌ها واقعیت دارند...