چگونه مهارت‌های خود را رشد دهیم

اگر می خواهید در زندگی اجتماعی خود گفت و گوهای بهتری داشته باشید یا با اعضای خانواده خود رابطه ی صمیمی تری داشته باشید، کافی ست فقط منظور واقعی خود را بیان کنید اما گاهی پیش می آید که طرف مقابل شما چیزی دیگری برداشت می کند از آنچه که شما می گویید و این باعث...