کوچینگ فروش

کوچینگ فروش

هر مدیری می‌تواند تفاوت میان یک تیم فروش باانگیزه و ارزش‌آفرین را با تیم فروشی درک کند که نمی‌تواند به خوبی از عهده مسئولیت‌هایش برآید. این تفاوت در ستون سود و زیان یک شرکت به وضوح قابل مشاهده است. سوال اینجا است که چگونه می‌توان یک تیم فروش حرفه‌ای و باانگیزه داشت؟...