نقش مهارت‌های نرم برای افزایش موفقیت

نقش مهارت‌های نرم برای افزایش موفقیت

برای شروع هر فعالیت اقتصادی گروهی، به ابزارها و امکاناتی نیاز داریم. بخش مهمی از این ابزارها و امکانات، شامل امکانات مالی، فضای کار، امکان و هزینه برای تبلیغ و معرفی فعالیت و… است. اگر تمام این امکانات هم فراهم باشد اما از نظر توانایی‌های فنی و روانی آمادۀ شروع...
در مذاکره برنده باشیم

در مذاکره برنده باشیم

مذاکره چیست؟ حداقل دو طرف در آن درگیر هستند. این دو طرف ممکن است دو فرد، دو گروه یا دو سازمان باشند.   بین خواسته ها و نیازهای این دو (یا چند طرف) تعارض وجود دارد.   دو یا چند طرف درگیر در مذاکره، بر اساس انتخاب خود و نه به اجبار با...