کوچینگ اثربخشی مهارت‌های سازمان را افزایش می‌دهد

کوچینگ اثربخشی مهارت‌های سازمان را افزایش می‌دهد

مهارت کوچینگ، مهارت نوینی است که در حدود سی سال در کشورهای پیشرفته به مدیران سازمان آموزش داده شود و در حال حاضر تمامی کارآفرینان و مدیران ارشد و میانی سازمانی شعاری دارند با عنوان هر مدیر یک کوچ دارد و افراد برجسته و موفق در سراسر دنیا بیان داشته اند که حضور کوچ...
بیزینس کوچینگ چیست؟

بیزینس کوچینگ چیست؟

در مورد تعریف دقیق بیزینس کوچینگ، سوالات بسیاری مطرح شده که من در این مقاله قصد دارم بر اساس دانش و تجربه‌ در این حوزه، به آنها پاسخ دهم. برای پاسخ به این سؤال، شاید بهتر باشد با تعریف کوچینگ شروع کنیم. منبع اصلی من برای این تعریف، فدراسیون بین‌المللی کوچینگ است. ICF...