مراقبه چطور باعث آرامش جسمی و روحی ما می‌شود

مراقبه چطور باعث آرامش جسمی و روحی ما می‌شود

روش‌های متفاوتی برای مراقبه وجود دارد. دو شیوه از انجام مراقبه که معمولا مورد توجه تحقیقات علمی قرار می‌گیرد؛ یکی توجه متمرکز یا مدیتیشن تمرکزی و دیگری مراقبه‌ی نظارت باز است. تعریف مراقبه  _ ما همواره به دنبال اتفاقی در بیرون ، برای رسیدن به خوشبختی هستیم...