مراقبه چطور باعث آرامش جسمی و روحی ما می‌شود

مراقبه چطور باعث آرامش جسمی و روحی ما می‌شود

روش‌های متفاوتی برای مراقبه وجود دارد. دو شیوه از انجام مراقبه که معمولا مورد توجه تحقیقات علمی قرار می‌گیرد؛ یکی توجه متمرکز یا مدیتیشن تمرکزی و دیگری مراقبه‌ی نظارت باز است. تعریف مراقبه  _ ما همواره به دنبال اتفاقی در بیرون ، برای رسیدن به خوشبختی هستیم...
مراقبه یا بودن در لحظه

مراقبه یا بودن در لحظه

شاهزاده کوچولو از گل سرخ پرسید: آدم‌ها کجان؟ گل: آدم‌ها؟ باد این‌ور و اونور می‌برتشون. این بی‌ریشگی حسابی اسباب دردسرشون شده. حق با گل سرخه. باد مدام ما را این‌طرف و آن‌طرف می‌برد و ما ریشه‌های خودمان را گم‌کرده‌ایم. افکار و احساسات بی‌امان، ترس ها و نگرانی این روزها...