کوچینگ یا روان‌درمانی

کوچینگ یا روان‌درمانی

همه ما در زمان‌های سخت زندگی به کمی حمایت بیشتر نیاز داریم و معمولاً بهترین روش صحبت کردن با یک متخصص و استفاده از یکی از رویکردهای روان‌درمانی و کوچینگ است. ما در این مقاله به دنبال این هستیم که تفاوت‌های روان‌درمانگری و کوچینگ را به بحث بگذاریم و نشان دهیم که چطور و...
کوچینگ در مدیریت

کوچینگ در مدیریت

کوچینگ مدیران اجرایی یکی از قدیمی‌ترین زیرشاخه‌های کوچینگ محسوب می‌شود. چون کسانی مانند تیموتی گالوی و جان ویتمور هم که از توسعه‌دهندگان کوچینگ مدرن هستند، بخشی از تجربه‌ی خود را از طریق کوچینگ مدیران ارشد و اجرایی کسب کرده‌ و بخش قابل‌ توجهی از مثال‌ها و...