تلاش برای راضی نگه داشتن دیگران

تلاش برای راضی نگه داشتن دیگران

آیا تا حالا مچ خودتان را هنگامی‌که می‌خواهید بگویید “نه”، اما می‌گویید “بله”، گرفته‌اید؟یا وقتی سرتان را به نشانه موافقت تکان می‌دهید، درحالی‌که در واقع  اصلاً موافق نیستید؟ شاید حتی به نقطه‌ای رسیده باشید که از دست خودتان احساس ناراحتی می‌کنید، اما به‌نظر می‌رسد...