مرکز کنترل

مرکز کنترل

معمولا هر چه سن افزایش می یابد ، مرکز کنترل بیشتر درونی می شود، این امر نتیجه افزایش توانایی تاثیرگذاری بر وقایع زندگی است و درک این نکته که بسیاری از رویدادها حاصل اعمال خود ما هستند. اگر شما مدیری دارای مرکز کنترل درونی بسیار قوی هستید، اطمینان حاصل کنید که به حد...
رفتار درمانی، کمک به کنترل خود

رفتار درمانی، کمک به کنترل خود

دیالکتیک توسط مارشا لینهان در دهه ۱۹۸۰ بنیان گذاری شد که این نظریه را از طریق کار با دو جمعیت سلامت روان ایجاد کرد: افرادی با افکار خودکشی مزمن و افرادی که دارای اختلال شخصیت مرزی هستند. اصطلاح دیالکتیک به فرآیندهایی اشاره می کند که مفاهیم متضادی...
مسیر شُغلی، جایگاه انسانی

مسیر شُغلی، جایگاه انسانی

کارمندی را در نظر بگیرید که در آستانه‌ی بازنشستگی، سوابق شغلی خود را مرور می‌کند و می‌گوید که ای کاش در دوران جوانی به سراغ کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کار خودم می‌رفتم. یا بالعکس، کارآفرین ورشکسته‌ای را در نظر بگیرید که به نتیجه می‌رسد راه‌اندازی کسب و کار، گزینه‌ی...