بحران نوجوانی

بحران نوجوانی

وقتی نوجوان ها در ساحت جسمانی متوجه میشوند که از پدر و مادر خود حتی بزرگتر شدند، و با مسائل اجتماعی روبرو می‌شوند که به پدر و مادر نمی‌توانند به آنها کمک کنند و باعث می شود که نوجوان ها کمتر در مقابل پدر مادر مطیع بشوند. مخالفت و نافرمانی و لجبازی می‌تواند جزئی از...
کوچینگ اثربخشی مهارت‌های سازمان را افزایش می‌دهد

کوچینگ اثربخشی مهارت‌های سازمان را افزایش می‌دهد

مهارت کوچینگ، مهارت نوینی است که در حدود سی سال در کشورهای پیشرفته به مدیران سازمان آموزش داده شود و در حال حاضر تمامی کارآفرینان و مدیران ارشد و میانی سازمانی شعاری دارند با عنوان هر مدیر یک کوچ دارد و افراد برجسته و موفق در سراسر دنیا بیان داشته اند که حضور کوچ...
کوچینگ و نوجوانی

کوچینگ و نوجوانی

دوره نوجوانی می‌تواند دوره ناخوشایندی باشد. در حالی که بسیاری زیبا و فوق‌العاده است؛ گاهی اوقات احساسات، مشکلات و انتظارات برای آینده بسیار آزار‌دهنده می‌شوند و سخت می‌توان آن‌ها را مدیریت کرد. مربیگری نوجوانان به نوجوانان کمک می‌کند تا خودشان باشند و در تحقق رویاهای...