نکات تربیتی برای والدین خوب

نکات تربیتی برای والدین خوب

عدم آگاهی خانواده‌ها از این نکات و مهارت تربیت فرزند موجب می‌شود کودک از ابتدا با تربیت صحیح آشنا نشود. این امر باعث می شود به مرور رفتارهای نادرست در او نهادینه شود. زمانی که کودک به سنین بزرگسالی می‌رسد در معرض بسیاری از آسیب‌های اجتماعی قرار می گیرد. در ادامه نسلی...